Partneři

centrální ksčm 

 

OV Kroměříž 

 

OV Uherské Hradiště 

 

OV Zlín 

Přihláška do KSČM 

 

haló noviny 

 

haló tv 

 

obrys kmen 

 

european left

GUE/NGL left

 

 

 

 

 

         Krajský výbor

 

 Předseda:

 

v

 

Ing. Jiří Varga, 
tel.: 571 413 530

 

 

 

 

 

e-mail: kscmvsetin@raz-dva.cz

 

Místopředsedové: 

1

 

Ing. Pavel Kroča  
    

e-mail: pkroca@missuh.cz  

      

2

 Zdeňka Hlobilová  

e-mail: z.hlobilova@seznam.cz  

3

 

Stanislav Remeš 

 

 
 

 

 

e-mail: ov.zlin@kscm.cz  

Tajemník: 

ja1

 

Ing. Petr Polášek 

 

 

 

 

  e-mail: instruktorzlin@email.cz 

 Další členové:  

p1

  RSDr. Jaroslav Procházka e-mail:Jaroslav.prochazka-km@seznam.cz

9

 

Bc. Michal Kostka

 

  

    

  

e-mail: majkl.kostka@seznam.cz 

8

 

 

 František Krpal  

 


 e-mail: jfkrpal@saznam.cz 

1

 Ing. Ivan Mařák   
     

  

 

 

 

e-mail: marakiven@seznam.cz 

11

 Ing. Dagmar Butnikošarovská  e-mail: ov.zlin@kscm.cz  

 

46
 

 

Ing. František Jordák

 

 

  

  e-mail: fjordak@volný.cz

ku

 

Ing. Jaroslav Kučera

 

e-mail: Jaroslav@kucerovi.net

12

 

 

Zdeněk Vejpustek

  

 

 

    e-mail: zdenek.vejpustek@seznam.cz

Adresa: 

Amálie Randýskové 1800

760 01 Zlín  

e-mail:     kr.zlin@kscm.cz  

KSČM ZlínAktuality

Aktuality

Ve zlínském kraji připomenuty tragédie z doby před 71 lety !

(27.4.2016)

Tuto sobotu se na pozvání obce Prlov sešli oficiální hosté a občané k uctění památky umučených občanů z této valašské obce. Stalo se tak ke konci války,kdy se jim nacističtí pochopové pomstili za jejich podporu partyzánům v jejich usilí v boji proti okupantům. O tom co se zde stalo hovoří výmluvně dokumenty umístněné ve zdejší pamětní síni.Vzdát úctu zdejším umučeným občanům a i partyzánům z 1 partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova přišli také zástupci okresních výborů KSČM ze Vsetína a Zlína, náměstek hejtmana Ing. Mařák (KSČM),poslankyně za KSČM Ing. Pěnčíková spolu s kandidátkou do Senátu České republiky Evou Badínkovou. Za Česko-Ruskou společnost Josef Nesvadba a Alena Velecká.Dústojnosti celé pietní záležitosti přispěla významnou měrou armáda. Vojáci drželi čestnou stráž u pomníku obětí a byla vzdána úcta čestnou salvou. Proslovy čestných hostů připomenuli dobu před 71 léty a jako tradičně hlavně z ust senátora Čunka a dalších pravicově orientovaných činovníků veřejného života opomíjení význam naší tehdejší spolupráce se Sovětským svazem v národně osvobozeneckém boji a učast sovětských partyzánů v něm .

 

p
p

 

 
V neděli pod patronací hejtmana zlinského kraje konala obec Drnovice pietní akt k 71 .vyročí vypalení pasekářské osady Ploština. Obec byla vypálena 19.dubna 1945 SS komandem na základš udání zrádců o tom,že se tu ukrývají partyzáni a zdejší občané jim poskytují veškerou pomoc a podporu pro jeich boj s okupanty. Studené a větrné počasí zde v národním památníku Ploština přivítalo občany a četné oficiální hosty vedené ministrem kultury Danielem Hermanem. Tento náš politik je bohužel nechvalně znám svými kontakty na sudetoněmecká krajanská sdružení v Mnichově , kde spolu s ministrem Pavlem Bělobrádkem navštivili sudetoněmecký dům. Jeho vystoupenízde sice uctilo pamatku obětí ploštinské tragedie, ale nepojmenovalo příčiny těchto hrůz ! Proto nemohlo sklidit žádný potlesk občanů.Početnou účast zde tradičně mají komunisté zlínského kraje vedeni zástupci krajského výboru a okresníchvýborů a vými poslanci RNDr. Vladimírem Koníčkem a Ing. Marií Pěnčíkovou a kandidátkou do Senátu Evou Badínkovou. Nechybí také zástupci Levicovývh Klubů žen,Česko-Ruské společnosti a veteráni výsadkového klubu Zlín. Národní kulturní památník Ploština by si zasloužil po mnoha letech získat potřebné peníze na provedení oprav a uvedení do někdejšího původního stavu hodného velikosti odboje lidu na Valašsku za naši narodní svobodu v době nacistické německé okupace.

 

t
d
 
                                                                                                        Josef Nesvadba ,Zlínsko

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena