Partneři

centrální ksčm 

 

OV Kroměříž 

 

OV Uherské Hradiště 

 

OV Zlín 

Přihláška do KSČM 

 

haló noviny 

 

haló tv 

 

obrys kmen 

 

european left

GUE/NGL left

 

 

 

 

 

         Krajský výbor

 

 Předseda:

 

v

 

Ing. Jiří Varga, 
tel.: 571 413 530

 

 

 

 

 

e-mail: kscmvsetin@raz-dva.cz

 

Místopředsedové: 

1

 

Ing. Pavel Kroča  
    

e-mail: pkroca@missuh.cz  

      

2

 Zdeňka Hlobilová  

e-mail: z.hlobilova@seznam.cz  

3

 

Stanislav Remeš 

 

 
 

 

 

e-mail: ov.zlin@kscm.cz  

Tajemník: 

ja1

 

Ing. Petr Polášek 

 

 

 

 

  e-mail: instruktorzlin@email.cz 

 Další členové:  

p1

  RSDr. Jaroslav Procházka e-mail:Jaroslav.prochazka-km@seznam.cz

9

 

Bc. Michal Kostka

 

  

    

  

e-mail: majkl.kostka@seznam.cz 

8

 

 

 František Krpal  

 


 e-mail: jfkrpal@saznam.cz 

1

 Ing. Ivan Mařák   
     

  

 

 

 

e-mail: marakiven@seznam.cz 

11

 Ing. Dagmar Butnikošarovská  e-mail: ov.zlin@kscm.cz  

 

46
 

 

Ing. František Jordák

 

 

  

  e-mail: fjordak@volný.cz

ku

 

Ing. Jaroslav Kučera

 

e-mail: Jaroslav@kucerovi.net

12

 

 

Zdeněk Vejpustek

  

 

 

    e-mail: zdenek.vejpustek@seznam.cz

Adresa: 

Amálie Randýskové 1800

760 01 Zlín  

e-mail:     kr.zlin@kscm.cz  

KSČM ZlínAktuality

Aktuality

Doplňovací volby do Senátu PČR volební obvod č. 80 Zlín, kandidát Radomír Rafaja se představuje

(4.1.2014)
Na Zlínsku a Uherskohradišťsku se uskuteční dne 10. a 11. ledna 2014 první kolo doplňovacích voleb do Senátu PČR. Za KSČM kandiduje Radomír Rafaja ze Zlína. Přijďte k volbám a dejte mu svůj hlas, děkujeme.
Radomír Rafaja kandidát na senátora za KSČM volební obvod č. 80 Zlín. Radomír Rafaja kandidát na senátora za KSČM volební obvod č. 80 Zlín.

 

Zdeněk Vejpustek

Předčasné volby, mohou ovlivnit život nás všech

(16.10.2013)
Říjnové předčasné volby mohou ovlivnit život nás všech. Jen je třeba si uvědomit koho volit. Především ne ty, kteří se dopustili neuvěřitelné devastace našeho hospodářství. Ať je to zdravotnictví, školství, zemědělství nebo průmysl. Jen se podívejme co se stalo se Zbrojovkou Vsetín, pivovary, sklárnami, cukrovary nebo mateřskými školami.
To by měli voliči vzít v úvahu, při vhazování volebního lístku do volební urny. Pokud ovšem chtějí změnu a lepší život pro naše děti a vnuky.
Neslibuji Vám nesplnitelné, ale když budeme držet při sobě, společně změníme mnohem víc.
Tak jako Vaše podpora i při petici o navrácení mammografu do Vsetína. Zde se spojili všichni, kteří podporovali správnou věc a nyní nemusí ženy ze Vsetínska jezdit na vyšetření do N. Jičína či Zlína.
Pokud si poslance vyberete a zvolíte – požadujte po něm, aby dobře pracoval a nelhal. Stejně tak jak to děláte vy ve svém životě.
 
Zdeněk Vejpustek kandidát do PS PČR

 

Informace z jednání ZLKV KSČM dne 23.9.2013

(1.10.2013)

 

Ing. Jiří Varga

 

 

1) Základním tématem jednání bylo zabezpečení volební kampaně pro volby do P ČR. Kandidáti KSČM se seznámili s volebním programem jako otevřeným a lze jej aktualizovat dle problematiky v místě působení jednotlivých kandidátů.
2) V hodnocení plnění volebního programu v rámci Zastupitelstva Zlínského kraje byla pozornost zaměřena na situaci v nemocnicích řízených krajem. Mimo organizačních opatření k ozdravení finanční situace nemocnic zároveň byla diskutována otázka úhradové vyhlášky, která kritickou situaci výrazně zhoršuje.
3) ZLKV projednal i otázky vnitrostranické práce - zabezpečení výročních členských schůzí a okresních i krajské konference.

 

Ing. Jiří Varga, předseda ZLKV KSČM

 

Aktiv zastupitelů

Aktiv zastupitelů v kraji

(22.9.2013)

 

Začátkem září 2013 se uskutečnil v Kroměříži celookresní aktiv zastupitelů za KSČM k výměně zkušeností z práce v zastupitelstvech obcí a městech okresu a o zkušenostech z práce zastupitelů Zlínského kraje. Aktiv byl využit i k představení kandidátů pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají 25. a 26. října 2013.

Kandidátní listina pro volby do PS PČR

(31.8.2013)
Kandidátní listina
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 25. - 26. října 2013
Volební kraj: Zlínský
Komunistická strana Čech a Moravy
Zlínský kraj 

 

 

 

 

PROGRAM PRO BUDOUCNOST ČESKÉ REPUBLIKY

(31.8.2013)
KSČM
PROGRAM PRO BUDOUCNOST
ČESKÉ REPUBLIKY
KSČM nabízí životaschopná řešení k oživení ekonomického růstu, rozšíření demokracie a zvýšení životní úrovně většiny obyvatel České republiky. KSČM tak usiluje o naplnění zájmů a potřeb občanů, i těch, kteří v podmínkách kapitalismu nemají možnost zabezpečit vlastní poctivou prací své rodiny přiměřenou životní úrovní, uplatnit se podle dosaženého vzdělání a kvalifikace.
Za současnou krizi nemohou ožebračovaní občané. Nemalý podíl na ní ale mají korupčníci, tuneláři i bankéři. Problémy nezaměstnaných a sociálně vyloučených řešme odstraněním jejich příčin! KSČM odmítá tezi šířenou pravicí o šetřící a hospodárné pravici a rozhazovačné levici, která zadlužuje stát. Lidé potřebují práci a solidní mzdu, ne sociální dávky!
Korupční vláda Petra Nečase, která vzešla z voleb v roce 2010, byla jen vyvrcholením pravicové politiky, která dlouhodobě poškodila politické, sociální i ekonomické zájmy většiny obyvatel České republiky. Zavlekla zemi do pasti nesystémových škrtů a protilidových opatření, které vedou k ekonomické stagnaci a snižování životní úrovně většiny občanů.
Neslavný konec této vlády poodhalil systém těsných vazeb na tzv. kmotry politických stran a lobbistické skupiny s kriminálním pozadím. Ukázal na prohnilost politických elit, které se chopily moci po roce 1989. Na tuto skutečnost KSČM dlouhodobě poukazovala a kritizovala ji.
KSČM si je vědoma, že neexistuje jednoduché řešení. Její program proto obsahuje komplex řešení krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých. K prvním krokům KSČM bude patřit zrušení asociálních opatření pravicových vlád a odvrácení privatizace zbytku veřejných služeb.
Střednědobá opatření navrhovaná KSČM směřují k nastartování vyššího výkonu české ekonomiky, podpoře investic a zvýšení zaměstnanosti a sociálních jistot zaměstnanců i dalších občanů na základě principů sociálního státu. Jen prostřednictvím těchto opatření může dojít k únosnému snižování zadlužování České republiky a umořování jejího dluhu.
Strategickým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.
KSČM jako strana nezatížená korupčními aférami typickými pro ostatní parlamentní strany, čitelná a  plnící své sliby, předkládá občanům České republiky tento program pro období po předčasných volbách do Poslanecké sněmovny.
Obnovme důvěru v politiku a stát!
Ing. Ivan Mařák

Je to běh na dlouhou trať - Ing. Ivan Mařák – Okno do kraje č. 8/2013.

(6.8.2013)
Jako o běhu na dlouhou trať hovoří o budování protipovodňových opatření náměstek hejtmana Zlínského kraje Ivan Mařák, který má na starosti územní plánování, životní prostředí a rozvoj venkova. Nejde přitom podle něj ani tak o celkovou finanční či stavební náročnost, ale o potíže při jednáních s vlastníky pozemků. Přesto se daří postupovat a ochrana měst a obcí před velkou vodou ve Zlínském kraji se neustále zlepšuje. Proti roku 1997 jsou ale opatření na daleko vyšší úrovni.

Stav plnění volebního programu KSČM za období od 12/2012 do 05/2013 ve Zlínském kraji.

(17.7.2013)
1. Úvod

Realizace VP byla zahájena již při jednáních o koalici. Jednalo se o větší uplatnění principu poměrného zastoupení.
V uplynulých volebních obdobích měly opoziční strany jen předsedu kontrolního výboru a zastoupení jedním členem ve všech výborech Zastupitelstva ZK (dále jen ZZK).
V současném volebním období je zastoupení opozičních stran rozšířeno na tři předsedy výborů (kontrolní, finanční a školství), dále dle volebních výsledků jsou opoziční strany zastoupeny dvěma nebo jedním členem ve všech výborech ZZK. Poprvé má také každá opoziční strana po jednom zástupci ve Výboru regionální rady NUTS II Střední Morava. Rovněž, kromě nemocnic, jsou opoziční strany zastoupeny v dozorčích radách obchodních společností, založených ZK.
Ing. Jaroslav Kučera

Zvýšení základního kapitálu a personální obsazení jsou léky pro krajské nemocnice.

(17.7.2013)
Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s. (dále KNTB), jejichž jediným zakladatelem a 100% vlastníkem je Zlínský kraj (dále jen ZK), se již několik let potýká s finančními problémy, které způsobuje ztrátové hospodaření. V oblasti výkonů se jedná především o negativní dopady úhradové vyhlášky zdravotních pojišťoven (zejména VZP). V nákladové části finančního plánu lze hovořit o potřebně dalšího zefektivnění procesů spojených s poskytováním odborné lékařské péče. Řešení této situace vyžaduje komplexní a systémový přístup ke konsolidaci finančních toků a personálního obsazení představenstva i managmentu této akciové společnosti. Zastupitelé za KSČM v první fázi podpořili provedení personálních změn a na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje (dále jen ZZK) dne 26.6.2013 pak zvýšení základního kapitálu KNTB o 30 milionů Kč, formou peněžitého vkladu. Dalším krokem, který musí neprodleně následovat je zpracování plánu konsolidace, který musí obsahovat konkrétní soubor opatření  ke zlepšení současného stavu.
Zastupitelé za KSČM byli iniciátoři potřeby zlepšit finanční situaci ve Vsetínské nemocnici, a.s. Po dohodě s koaličními partnery prosadili do rozpočtu ZK finanční prostředky, které bylo potřeba ke snížení závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti. Na ZZK dne 26.6.2013 byl projednán a schválen materiál, který zvýšil základní kapitál v této nemocnici o 15 milionů Kč, formou peněžitého vkladu. Je to dobrá zpráva, jak pro vedení a zaměstnance této nemocnice, tak a to zejména pro pacienty.

Ing. Jaroslav Kučera, radní ZK

 

Ing. Jiří Varga

K závěrům jednání mimořádného zasedání ZLKV KSČM

(17.7.2013)
KV KSČM projednal na svém mimořádném zasedání doporučení kandidátní listiny pro případné předčasné volby do PS PČR.
Jediným možným řešením současné vládní krize je vypsání předčasných voleb. Vláda svým tříletým účinkováním ztratila důvěru drtivé části občanů ČR. Byla jen vyvrcholením pravicové politiky, která dlouhodobě poškodila politické, sociální i ekonomické zájmy většiny obyvatel České republiky.
ZLKV KSČM schválil jako vedoucího kandidáta pro případné mimořádné volby RNDr. Vladimíra Koníčka a organizační otázky související s konáním mimořádné krajské konference.

Ing. Jiří Varga, předseda ZLKV KSČM

 

Bc. Michal Kostka

Ke sloučení škol ve Vsetíně

(21.5.2013)
Krajský zastupitel Bc. Michal Kostka ve svém článku vysvětluje postoj krajských zastupitelů při dubnovém jednání zastupitelstva ke sloučení středních škol ve Vsetíně.
Ing. Jiří Varga

K zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje  dne 11. 4. 2013

(21.5.2013)
ZLKV KSČM informuje o jednání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 11.4.2013 svolané opozicí ve věci ustanovování dozorčích rad v nemocnicích kraje.

Prohlášení KV KSČM Zlín

(21.3.2013)
Z jednání KV KSČM Zlín.
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena