Aktuálně k situaci v okresní organizaci Vsetín

18. 6. 2020

Včera proběhla na stránkách seznam.cz a novinky.cz informace o ukončení členství s. Vargovi. Potvrzuji, že výkonný výbor na svém jednání dne 12. 6. 2020 projednával situaci v okresní organizaci Vsetín a dospěl k závěru o ukončení členství s. Vargy v KSČM. Aktuálně probíhá příprava mimořádné okresní konference s cílem zvolit nové vedení okresní organizace a konzolidovat činnost KSČM v tomto okrese i s ohledem na blížící se volby. Současně by měla být upřesněna evidence základních organizací a členské základny. Tím se ukončí několikaměsíční nepřehledná situace a vše by mělo skončit přechodem na standardní fungování všech místních orgánů. 

Přeji všem členům okresní organizace uklidnění a chuť do další práce právě teď, v období příprav krajských voleb a XI. sjezdu strany, na podzim letošního roku. 

Autor: 
Pavel Kroča předseda krajské organizace KSČM