Komise KV KSČM

Krajská revizní komise:

Hana Ludvíková - předseda

Miroslava Jemelková, Josef Jurka, Vlasta Kučerová

 

Krajská rozhodčí komise:

Josef Čejka - předseda

Karel Krajča, Bohumil Kuchařík, Ladislav Pavelka