Sborník dokumentů k 75. výročí osvobození Zlína

5. 5. 2020

Pro všeobecnou potřebu byl Josefem Nesvatbou a krajskou radou Česko-ruské společnosti Zlín a dalšími vydán sborník dokumentů k 75. výročí osvobození Zlínska. Autor věří, že jej použijete pro dobro věci a připomenutí dnešního významného výročí Osvobození města Zlína Rudou armádou.

Josef Nesvadba, předseda krajské rady Česko-ruské společnosti Zlín
 
"Děkuji všem spolupracovníkům za podporu při této práci. Tiskem vyjde v příštích dnech podle dostupných finančních prostředků,které se nám podaří získat."
Autor: 
Josef Nersvatba