Stručné hodnocení práce Krajské rady Česko-Ruské společnosti z.s Zlín v roce 2020

24. 2. 2021

 Na rok 2020 jsme měli sepsán a zpracován náš záměr činnosti jež odrážel to, že se jedná o rok 75.výročí osvobození Československa od fašismu,rok kdy jsme hodlali i nadále upozorňovat i na další významné vyročí jak v Rusku tak i u nás a pokud možno popularizovat kultůrní a vědecké události v Ruské federaci .Leč některé záměry bohužel pro pandemii Covid 19a následná restriktivní omezeni musela být odložena nebo rušena zejména pokud jde o jednání Městské rady a krajské rady Zlín neboť došlo k omezení setkávání a nezdařilo se ani řádně vybírat členské příspěvky. Znašeho středu zemřeli některé členky a členové.Zvlášt zabolel odchod přítelkyně Evy Kuběnové koncem února 2020,která dlouhá léta vedla Městskou radu Zlín a byla i členkou České rady v Praze. Zatím jsme nebyli schopni se sejít a provést volbu nástupnickou v její funkci .Jednání se žel muselo omezit na telefonický či písemný styk .Problémem odbočky Zlín i Luhačovice je bohužel vyšší věk členů a nebylo možno získavat mladší pro členství a aktivitu ve společnosti ,protože poměry to silně omezovali.

                   I přesto se zdařilo zajistit výjezd k 19 .dubnu 2020 k výročí vypálení Ploštiny a Prlova na Valašsku k památníkům v tříčlenném složení přátel Rafaji ,Nesvadby a Remeše a navštívit jak pomníček obětem v Prlově,Národnípamátník na Ploštině kde je naděje k jeho rekonstrukci a i hrob oběti Ploštiny v Újezdě u Valašských Klobouk a položit zde kytice květin a pořídit o tom fotodokumentaci . Sepsaný článečk o tom byl i fotkami publikován v listu Halo noviny později v časopise Hraničář a poslan na Českou radu příteli Klapkovi. Mejlovou korespondencí jsme upozornili starostu obce Újezd na poškozené fotografie u tamějšího hrobu obětí ploštinské tragediie. Pan starosta odpověděl ,že o problému ví a je zadána oprava u kamenické firmy.

             Dne 1.května 2020 jsme se v malé delegaci rovněž sešli u pomníku Partyzána v Komenského sadech ve Zlíně ,abychom zde položili spolu s LKŽ Zlín a OV KSČM Zlín kytice se stuhami u příležitosti 75.výročí osbobození města Zlína Rudou armádou. Tiše jsme vzpomenuli 1054 občanů okresu Zlín,kteří padli na frontách či položili své životy v lágrech a věznicích a padlých rudoarmějců při osvobozování okresu .Akce se zučastnili přátelé Butnikošarovská Rafaja,Remeš,Sedláková a Nesvadba  a několik občanů z veřejnosti. Pořízená fotodokukumentace byla presentována v tisku a na webech.

            Současnějsme pracovali v malé skupině na přípravě Sborníku k 75.výročí osvobození Zlínska od fašismu. Plánovali jsme jej představit na slavnostním shromáždění ve Zlíně k tomuto výročí .Leč toto shromáždění muselo být z pandemických důvodu zrušeno. Sborník dokumentů byl přesto dokončen a zajištěn jeho tisk v Oregu Praha v nákladu  100 ks. Byl individuálně distribuován a předáván do rukou lidí ,přátel aby jej využili k připomenutí tohoto výročí mezi občany . Děkujeme za podporu nákladů jeho tisku jak České nadaci 2000 tak i poslankyni za zlínský kraj Ing, Pěnčíkové . Náklad byl zahy po okrese rozebrán a proto jsme v létě 2020 rozhodli o zadaní do tisku další stovky výtisků,jelikož se ukazalo potřebným publikaci dostat do veřejných knihoven zejména obcí a měst o kterých se ve Sborníku zmiňujeme. Zatím jsme tak  učinili do knihoven v Otrokovicích ,Napajedlích Žlutavě,Halenkovicích. Další budou distribuovany až po té co tyto budou otevřeny v roce 2021.Cenu vytištění tu nesli dárci z řad přátel a jsou jmenování ve vyučtování roku.Publikace se ukázala dobrou cestou jak připomenout mnohým lidem události před 75 lety.

                  Rovněž jsme připravili naši tradiční akci Cesta za pamatníky a památníčky druhé světové války v okrese Zlín . Dne 9.5 2020 jsme ve složení Nesvadba ,př.Sedláková ,př.Butnikošarovská .Autem byly objety a navštíveny tradičnímísta v okrese Zlín,položeny karafiaty se stuhami a pořízena dokumentace z těchto míst.Byl následně zpracován článek včetně fotografií a piblikován v Halo novinách,v květnovém čisle Hraničáře celá stranky fotografií včaetně komentáře.Zpracovali jsme taktéž tot do podobyppf dokumentu .Článek rovněž publikován na spřátelených webech KSČM Zlín.Kroměříž....zasláno rovněž k rukám přítele Klapky.

                 Ná léto 2020 jsme v užším kruhu také naplánovali Cestu Za památníky odboje podél řožnovské Bečvy ….Koncem července v době dovolených jsme s přítelkyní Drobečkovou jeli cestu směřující k navštěvě pámatníků odboje a činnosti 1.partyzánské brigády Jana Žižky působící v této oblasti .Navštivili jsme pamatníčky na vrcholu Martiňáku,Horní Bečvy, Prostřední Bečvy místní část Kněhyně,Prostřední Bečvy náves a Dolní Bečvy náves kde jsme zanechali tradičně karafiaty se stuhami  a všude pořizovali fotodokumentaci ….Následně byl zpracován članek pro Naši pravdu a publikován...Naše materiály a fotky převzal také list Hraničář .

                 Dne 25 srpna 2020 uspořádala slovenská obec Makov Setkání u pomníku partyzána na státní hranici u příležitosti výročí SNP a přechodu partyzánů ze Slovenska do oblasti Moravskoslezkých Beskyd. Takže jsme po spolupráci a dohodě se Svazem bojovníků za svobodu Beskydsko zajeli tuto záležitost podpořit položením květů u tohoto pomníku. Tříčlennou delegaci vedl přítel Nesvadba a přítelkyně Sedláková se svým malým vnukem . Ani studené větrné počasí na hřebenu hor nezabránilo zdařilé akci za účasti mnoha hostů.

Zpracovali jsme video a članek pro Halo noviny a věc na celou stranu publikoval Hraničař poslední číslo roku 2020. Naše návštěva určitě přispěla k presentaci naší společnosti na této významné záležitosti.

              Přátele z Kroměřížska tradičně polozili kytice u hrobu gen.Ludvíka Svobody a u dalších pamatníků jak v Kroměříži tak i okolí (poděkování patří příteli Procházkovi ,Badínkové,Pěnčíkové) Nači členocé v Luhačovicích položili věnec u pomníků rudoarmějců ke dni osvobození 2.5 2020. Poděkování patří plk.Mackovi,př.Gardoňovi a dalším,kteří i přes vysoký věk na toto nezapomínají.

                Mezi naše aktivity patřilo také zpracování vzpomínek přitele Aloise Vychodila na dobu předválečnou,válečnou a poválečnou do podoby videí,které poslouží jistě pro mladší generaci pro pravdivé zobrazení té doby.

 

I na podzim a v zimě nebylo bohužel možno konat osobní setkání členů společnosti a přátel tak jak jsme zamyšleli tak bylo úkolem aspoň telefonicky kontaktovat členy a podat jim informance o činnosti a situace společnosti .Tato práce zbyla na předsedu Krajské rady...Závěr roku byl věnován zpracování hospodařské uzavěrky Krajské rady což bylo provedeno osobně mezi předsedou Josefem Nesvadbou a hospodařkou Ing.Maruškou Pěnčíkovou na zorganizované schůzce u předsedy v prosinci a začatkem ledna v Otrokovicích. Hospodaření městské rady Zlín bylo pro nedostupnost dokumentace po přítelkyni Kuběnové přesunuto na konec února kdy její syn příslíbil tuto předat do našich rukou.

                Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům společnosti a našim přátelům v kraji a orgnizacím se kterými spolupracujeme za jejich činnost,dary a další podporu,jež nám pomahála v činnosti .Osobní poděkování patří také příteli Jiřímu Klapkovi a Tomaši Lukavskému za dobrou spolupráci a podporu ze strany České rady společnosti .

 

Dne 21.února 2021

 

 

Autor: 
Josef Nesvadba předseda