Volební program 2020

6. 8. 2020

ZAJISTÍME VÁM VÍC

KONEC AROGANTNÍMU ŘÍZENÍ KRAJE

 

Priority volebního programu KSČM ve Zlínském kraji na léta 2020 – 2024

 

  • Nepřipustíme slučování nemocnic v kraji a privatizaci zdravotnictví.
  • Zajistíme stabilizaci a další rozšiřování veřejné autobusové a železniční dopravy podle požadavků občanů.
  • Zajistíme fungující sociální služby pro seniory a hendikepované občany především z prostředků kraje.
  • Zavedeme Integrovaný dopravní systém a jednotnou jízdenku.
  • Zabezpečíme ekonomickou a personální stabilizaci nemocnic.
  • Podpoříme obce při rozvoji dostupného nájemního bydlení.
  • Podpoříme projekty kraje a obcí v budování silničních obchvatů. 
  • Při rozhodováních budeme klást důraz na péči o půdu, vodní zdroje a přírodní ekosystémy.
  • Podpoříme opatření směřující k růstu pracovních příležitostí, zvyšování mezd, rozvoji služeb v kraji a zabránění odlivu obyvatel.
  • Zabezpečíme obnovení transparentnosti, vzájemné spolupráce a principů demokracie v řízení kraje.