Filip: Jsem přesvědčen, že náš klub bude hlasovat jednotně

25. 3. 2021

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip byl ve čtvrtek hostem hlavních zpráv TV Nova. Téma - Prodloužení nouzového stavu.

"Já myslím, že rozhodne zítřejší jednání našeho poslaneckého klubu. My respektujeme ta doporučení výkonného výboru, ale ta doporučení nejsou bez podmínek. Nakonec to ve vaší reportáži bylo. Já jsem podrobně studoval ty důvody, které vedly naše zástupce z jednotlivých krajů k tomu, abychom vyhověli vládě, ale ty podmínky jsou jasné. Ty dvě první, ty sledujeme od ledna, to je návrat dětí do škol. Druhá podmínka je otevření venkovních sportovišť, protože děti nemají ani ten žákovský tělocvik ve školách, takže aby mohly někde sportovat," řekl.

Já jsem přesvědčen, že náš klub bude hlasovat jednotně. To doporučení, které tam máme, a ty podmínky, které budeme stanovovat vládě, budeme projednávat zítra velmi podrobně na poslaneckém klubu. Jednou z těch podmínek je, že to omezení na okres, které zatím vláda předkládá, se nám jeví jako nesmyslné, protože správní rozhodování se vede na úrovni obec nebo kraj. A ty okresy nevyhovují. Zatěžuje to jak policii, tak Armádu České republiky. Jejich příslušníci by mohli pomoci například v nemocnicích nebo v těch zařízeních sociální péče, a to hlídání kraje je přece jen jednodušší i kvůli tomu rozhodování jednotlivých krizových orgánů kraje," dodal.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM