Mimořádný sjezd KSČM - 23. října 2021

14. 10. 2021

V těchto dnech se dokončují dříve naplánované Mimořádné okresní konference KSČM, na kterých se volí delegáti na mimořádný sjezd, který se uskuteční za několik dní,  již příští sobotu 23.10.2021 v Praze, a to jako sjezd jednodenní. Na sjezdu bude voleno kompletně celé nové vedení KSČM.

O konání tohoto Mimořádného sjezdu KSČM bylo rozhodnuto ještě před letošními volbami do Poslanecké sněmovny.

Mimořádné okresní konference KSČM nyní projednávají částečně výsledky voleb. Dále na OV KSČM a do základních organizací KSČM přišla před několika dny písemná informace, kdo se bude ucházet na Mimořádném sjezdu KSČM o jakou funkci a přišly i písemné profily jednotlivých kandidátů, ve kterých kandidáti píší, jakou mají představu, co by strana měla dělat a změnit.

Tyto osobní profily a představy o dalším směrování strany psali kandidáti ještě před volbami, takže situace je nyní po volbách trochu jinde a bude potřebné některé věci změnit, tu více, tu méně.

Pokud se týká kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM je v materiálu uvedeno celkem 15 kandidátů. Z toho 7 řádně schválených příslušnými regionálními orgány KSČM a 8 návrhů je bez projednání.

Na funkci prvního místopředsedy ÚV KSČM, který zodpovídá za řízení stranické práce uvnitř strany je 5 kandidátů navržených volenými orgány a 3 bez projednání.

Pokud se týká místopředsedů ÚV KSČM:

Na funkci místopředsedy ÚV KSČM pro ekonomiku a hospodářské činnosti je 5 kandidátů.

Na funkci místopředsedy ÚV KSČM pro evropské záležitosti a spolupráci s občanským sektorem a mládež jsou 3 kandidáti. 

Na funkci místopředsedy ÚV KSČM bez uvedení konkrétní oblasti jsou navrženi 2 kandidáti.

Na funkci předsedy Ústřední revizní KSČM komise je 1 kandidát.

Na funkci předsedy Ústřední rozhodčí komise KSČM jsou 2 kandidáti.

Delegáti Mimořádného sjezdu KSČM budou rozhodovat nejdříve o tom, kolik bude místopředsedů ÚV KSČM a za jaké oblasti budou zodpovídat. Poté proběhne volba kandidátů do všech těchto funkcí.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM