Tisková zpráva klubu zastupitelů ZK za KSČM

17. 12. 2019

Na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje v pondělí 16.12.2019 se odehrály prazvláštní způsoby a neseriózní až podrazácké jednání, režírované hejtmanem Jiřím Čunkem.

Kromě řádně schváleného programu zastupitelstva, totiž hejtman v plné tajnosti připravoval na závěr jednání, zařazení a projednání nových bodů, a to revokaci usnesení s cílem schválit již dříve zamítnuté zpracování investiční záměru a výstavbu nové krajské nemocnice. Dále pak zastavit připravovanou studií na rekonstrukci a modernizaci Krajské nemocnice Tomáše Bati ve stávajícím areálu, jako možné varianty řešení.

Přitom podkladové materiály k těmto bodům nebyly zastupitelům přeloženy předem, ani na stůl, s výjimkou usnesení. Rovněž se neobjevily žádné nové skutečnosti, které by alespoň částečně ospravedlnily takovýto postup.

A tak jediným prostředkem, jak dosáhnout svého cíle bylo „přesvědčit“ několik zastupitelů, aby změnili svůj původní postoj a tím si zajistili většinu 23 hlasů potřebnou ke schválení takto pokoutně předložených materiálů.

Odsuzujeme tento způsob manipulace se zastupitelstvem kraje, který nemá obdoby od vzniku krajů v roce 2000.

Autor: 
Ing. Jaroslav Kučera