Výročí vypálení obce Ploštiny. Zločiny fašismu jsou nepromlčitelné!

22. 4. 2024

V neděli 21.dubna 2024 proběhl pietní akt u příležitosti 79. výročí vyhlazení osady Ploština u Valašských Klobouk, ke kterému došlo 19. dubna 1945. Akce probíhala pod záštitou hejtmana zlínského kraje Ing. Radima Holiše a za organizační účasti obce Drnovice a jejich starosty pana Tomáše Zichy.  Ukázalo se velmi nevlídné počasí se sněžením, chladem a studeným větrem z hor. Přesto však učastníci vytrvali a položili věnce za doprovodu posádkové hudby Olomouc,  vyslechli proslovy pana starosty Zichy, poslankyně poslanecké sněmovny paní Elišky Olšakové ze zdejšího kraje, starosty Vsetína a zdejšího senátora Jiřího Čunka. Po nich si vzal slovo hejtman kraje pan Ing. Holiš a poděkoval přítomným za to, že vytrvali a přišli uctít památku zdejších obětí běsnění německé jednotky na sklonku války a také řekl, že by opět byl rád,  aby všichni účastníci na závěr zpívali naši hymnu a že jim pomůže tím, že s sebou tentokrát vzal pana oděného do valašského kroje jehož hlas byl doprováděn hrou posádkové hudby Olomouc a tím oficiální část Pietního shromáždění skončila. Je dobře, že každoročně se zde scházejí zástupci okolních měst a obcí zdejšího regionu, představitelé vypálených obci České republiky, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu včele s jejich místopředsedou plk. Mikulčákem, veteráni vysadkových klubů z Holešova a Prostějova, zástupci historické skupiny první partyzánské brigády Jana Žižky, historická skupina partyzánů v dobovém oblečení a se starými zbraněmi, účastníci ze Slovenska a Znojma, poslankyně evropského parlamentu a předsedkyně UV KSČM Ing.Kateřina Konečná v doprovodu paní Rédové - kandidátky hnutí Stačilo do EP a Marušky Pěnčíkové místopředsedkyně KSČM. Za Krajskou organizaci KSČM položila věnec delegace včele s předsedou Romanem Ramachem. Byl také přítomen za armádu České republiky velitel krajského vojenského velitelství pan plk.gšt. Ing.Petr Potyka a také občané a spolky z blízkého a dalekého okolí. Po oficiální části byl prostor pro mnohá přátelská setkání a diskuse mezi účastníky shromáždění.

A co se vlastně tehdy na Ploštině stalo ?

Dne  19. dubna 1945 postihl krutý osud  pasekářskou osadu Ploština v katastru obce Drnovice.Osada Ploština a nedaleká osada Ryliska byly od konce roku 1944 centrem partyzánských skupin příslušných k oddílu Petra Buďka. Konec války  oslabil pozornost partyzánů. A tak se stalo, že dva z nováčků Oldřich Baťa a František Machů se od oddílu vzdálili a už se nevrátili. Nikdo netušil, že se jedná o placené konfidenty zlínského gestapa, kteří pak informovali své chlebodárce. Ráno 19. dubna 1945 odjela z Vizovic  trestná výprava asi 180 mužů ve třech skupinách  do Vysokého Pole, Pozděchova a Tichova. Všechny skupiny se rozvinuly do rojnic a postupovali  směrem k pasekám Ryliska a Ploština. Cestou se zastavily v Újezdě a tam  bez důvodu zastřelili manžele Ladislava a Vlastu Ranglovy a Rudolfa Pflegra. Dalším mrtvým byl Josef Vařák, který byl zastřelen na cestě mezi Pozděchovem a Bratřejovem.

Na Ploštině ani na Ryliskách netušili, že se něco děje. Pohyb vojska neunikl pozornosti občanů ve vesnicích, kterými průvod procházel. Na Ryliska utíkala z varováním Anna Kuníčková  z Vysokého Pole. Hajný Jan Domorád doběhl na Ploštinu. Partyzáni, kteří se nacházeli na pasekách ihned odešli a společně s nimi prchla většina obyvatel Ploštiny. Pasekáře, které na Ryliskách zastihli nacisté a jejich pomahače doma vyhnali ven a začalo drastické vyšetřování.

                  Na Ploštině obyvatelé byli vyhnáni z domů, došlo k formálnímu vyšetřování, drancování a zapalování domků. Pak byli lidé vháněni do hořících domů a stříleni. Všude  byla cítit hrůza a děs z toho, co se děje. Zahynulo devět ploštinských pasekářů, další oběti byli z Vysokého Pole, Tichova, Pozděchova a Lačnova. Celkem 19 občanů.

 Tito občané byli tehdy pochování za kostelem v obci Újezd u Valašských Klobouk. Tam položila věnec delegace OV KSČM Zlín a její předsedkyně Ing. Dagmar Butnikošarovská.

   Již v loňském roce byla dokončena rekonstrukce Národního památníku Ploština a otevřeny nové expozice zdejšího muzea, která příběh Ploštiny upomínají. Žel socha partyzána zůstala ve vnitřních prostorách na místo původního umístnění u symbolu plamenů, kde vzhlížela do valašských hor a samotný pamatník nebyl uveden do původního stavu, jak vznikl v roce 1975, kdy byl vybudován. Kdo má zájem o hlubší poznání historie odboje a činnosti 1.partyzánské brigády Jana Žižky, tak nechť sáhne po knize autorky Marie Hrošové pod názvem ,,Na každém kroku boj„ vydané Českým svazem bojovníků za svobodu a Sdružením domácího odboje a partyzánů vlastním nákladem ve Vsetíně v roce 2012.

 

Fotogalerie

Autor: 
Josef Nesvadba