Výzva vládě České republiky od delegátů krajské konference

11. 4. 2022

U příležitosti připomenutí si okupace Čech a Moravy vojsky nacistického Německa

 

Každoročně je zpochybňován odkaz prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše a jeho dekretů vydaných z rozhodnutí vítězných mocností II. světové války. Jde zejména o odsun Němců z českého prostoru. Z bývalých domovů českých rodin. Z odsunu byli vyjmuti ti příslušníci německé národnosti, kteří se neprovinili vlastizradou. Zapomíná se na historická fakta, že nejprve vyhnali z jejich domovů Němci Čechy v roce 1938, a to krutě a násilně. Před záborem pohraničí bylo zabito 100 strážců hranic, na Drahanské vysočině bylo vysídleno 14 osad, na Jižní Moravě muselo odejít z domovů 250 000 českých občanů. Ve středních Čechách bylo pro potřeby Wermachtu a SS vystěhováno Neveklovsko a Sedlčansko. Odmítáme obvinění, že odsun českých němců bylo vyhnání a nespravedlivé rozhodnutí.

Nedočkali jsme se dodnes omluvy sudetských Němců za lidské oběti a materiální škody.

 

  1. Požadujeme, aby Vláda ČR nepodpořila konání sudetoněmeckých sněmů na území ČR a její členové se nezúčastňovali, ale nepodpořila ani činnost sudetoněmecké kanceláře.
  2. Cesta ke smiřování nemůže vést nastolováním revanšistických požadavků a zastíráním historické pravdy.
  3. Veškeré projevy nacismu a fašismu uvedené do života České republiky průkazně usměrnit a specifikovat v legislativě.
  4. Vyzýváme uplatnění vládou vyzvat Německo, USA k nápravě válečných reparací a omluvy za bombardování Prahy, Plzně, Zlína a zbytečné mrtvé.
Zdroj: 
Z usnesení krajské konference