Exministr kultury Herman převezme nejvyšší sudetoněmecké ocenění

22. 6. 2021

Dávám si touto informací do souvislosti hysterii vsetínské radnice, kdy její vedení v čele s KDU-ČSL brojí proti zdejší soše Julia Fučíka, hrdiny, odbojáře, kterého popravili němečtí okupanti.

Mohu se jen domnívat, že toto ocenění představitel KDU-ČSL dostává od sudetoněmeckého landsmanšaftu i za to, jak KDU-ČSL schvaluje strhávání soch hrdinů, kteří bojovali proti německým okupantům a položili svůj život za naši svobodu, a také za to, jak bojuje KDU-ČSL proti těmto sochám, které se postaví.

Samozřejmě, že KDU-ČSL se bude kroutit a různě se vymlouvat, že tomu tak není, ale my občané bychom měli vnímat jejich činy, jejich výroky a také, kdo představitele KDU-ČSL za jejich »práci« oceňuje.

Opět zde platí provolání Julia Fučíka »Lidé, bděte«.

Roman RAMACH, předseda OV KSČM