Více než milionová roční odměna řediteli Všeobecné zdravotní pojišťovny je nemravná

1. 4. 2020

VZP je naší největší zdravotní pojišťovnou, která se stará o 5 milionů pojištěnců a má nejširší síť smluvních zdravotnických zařízení. Díky odpovědné práci svého vrcholného managementu a dosavadního příznivého ekonomického vývoje je zatím v dobré kondici a bude schopna i v tomto roce, přes očekávaný propad o více než dvacet miliard korun, hradit poskytovanou zdravotní péči.

Hospodaření je pečlivě kontrolováno jak ze strany správní a dozorčí rady, tak ze strany ministerstva zdravotnictví. Vše v souladu se zákonem, podle kterého je VZP zřizována. Ředitel VZP je vrcholným manažerem a podle toho je také nastavena jeho pracovní smlouva, včetně platu a ročních odměn. O výši odměny rozhoduje svým hlasováním třicetičlenná správní rada, kde mají zastoupení všechny parlamentní politické strany, ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo financí, na základě pečlivého vyhodnocení přesně stanovených kritérií.

KSČM dlouhodobě kritizuje tento způsob stanovení odměny, ale ve svém úsilí zůstává osamocena. Upozorňujeme na to, že plat ředitele i tak svojí výší odpovídá srovnatelným manažerským platům. Odměna ve výši šestinásobku měsíčního platu v situaci, kdy není hrazena veškerá potřebná zdravotní péče pro pacienty, je proto pro KSČM nepřijatelná. Nikdy jsme pro ni nehlasovali. To i přesto, že jsme vždy vysoce oceňovali schopnosti, pracovitost a přístup k řešení problémů (včetně kostlivců ve skříni typu IZIP nebo hrazení péče v Protonovém centru) nynějšího ředitele Z. Kabátka.

Současná „koronavirová krize“ přinese, kromě jiného i obrovské materiální ztráty. Je na místě vyzvat ty, kteří pobírají vysoké manažerské platy, všechny milionáře a miliardáře nejen z řad podnikatelů, aby v této pro všechny nelehké době dobrovolně přispěli na zdravotnický materiál a na všechny druhy pomoci postiženým koronavirovou pandemií. Zatím jsem zaznamenala pouze obrovskou míru solidarity od tzv. obyčejných lidí a vietnamských živnostníků. 

Autor: 
Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví a členka SR VZP za KSČM