Zahrádka – hit, který táhne

4. 2. 2020

Uspěchaná doba nás nutí hledat alternativu a to jsou pro mnohé z nás zahrady, zahrádky nebo zahrádkářské kolonie. Utíkáme před ruchem velkých aglomerací, měst z betonu a dopravních kolapsů. Po letech se nám společně průřezem většiny politických stran podařilo prvním čtením prosadit v Poslanecké sněmovně ČR návrh zahrádkářského zákona, který nastoluje pravidla vzájemného soužití obcí a měst se zahrádkáři. Je to teprve první krůček k nastolení pořádků, po kterých všichni voláme. Mám za to, že přínos nadšených zahrádkářů je pro naši společnost velmi podstatný. Zahrádkářské komunity zkulturnily většinou zcela zanedbané pozemky. Zahrádkaření je nejen zábava jednotlivců, ale velmi prospěšná činnost celých rodin nebo skupin občanů, kteří vytváří hodnoty pro společnost. Výpěstky zahrádkářů jsou téměř vždy poskytovány i jejich přátelům a známým a tím podporují i tolik proklamovanou, alespoň částečnou soběstačnost v pěstování zeleniny a ovoce. Doufám, že námi navrhovaný zákon bude ku prospěchu, koneckonců na něm zahrádkáři také spolupracovali.

Autor: 
Pavel Kováčik, předseda Poslaneckého klubu KSČM