Zastupitelé v roli poddaných?

12. 3. 2020

Veřejné přehazování otevřených dopisů pana hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a ministra vnitra Jana Hamáčka se posunulo na další úroveň. A to už ne jen nějakých „líbesbrífů“, ale v oficiální rovině. Tentokrát jednoznačně vede pan ministr. A dle mého názoru rozhodně oprávněně.                            

Dne 9. března 2020 poslalo Ministerstvo vnitra České republiky, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly dopis osobám, které podaly na ministerstvo podněty, ve kterém je informovalo o výsledku šetření. A to je poměrně jasné. Již 6. března 2020 ministerstvo vyzvalo svým dopisem zastupitele Zlínského kraje ke sjednání nápravy a doporučilo, aby zastupitelstvo celou záležitost znovu projednalo na některém ze svých zasedání tak, aby informace o tomto projednání byla předem zveřejněna v souladu s par. 42 odst. 1 zákona o krajích v rámci návrhu programu na úřední desce. Na to má zastupitelstvo lhůtu 60 dní od doručení této výzvy. Pokud tak neučiní, podá ministerstvo správní žalobu na zrušení dotčených usnesení, nebo, pokud tato dosud nebyla vykonána, zahájí správní řízení o pozastavení jejich výkonu.

Od pana hejtmana posloucháme již dva měsíce, že je vše v pořádku, on nic znovu hlasovat nechce a nemíní, pan ministr je motivován politicky v zájmu svých stranických soukmenovců a tak dále a tak dále. Teď ovšem máme na stole závaznost a jasně stanovený termín. Když se hlasování nebude konat, bude s velkou pravděpodobností podána správní žaloba.

Teď všichni čekáme na reakci pana hejtmana. Ne Zastupitelstva Zlínského kraje, jen pana hejtmana Čunka, protože na něm vše stojí. Zastupitele postavil na úroveň poddaných. Jaké bude JEHO rozhodnutí se patrně dozvíme v nejbližších dnech.

Autor: 
Ivan Mařák, předseda klubu zastupitelů KSČM Zlínského kraje