Nic nemůže být zapomenuto a nikdo nemůže být zapomenut!

21. 4. 2024

V sobotu 20. dubna letošního roku se na pozvání Obecního úřadu Prlov sešli občané, poslankyně Evropského parlamentu Ing. Kateřina Konečná (KSČM), někteří poslanci PČR a senátoři, hejtman zlínského kraje, starostové okolních obcí, historici, zástupci fašisty vypálených obcí České republiky: Ploština (Drnovice), Vařákovy paseky (Lačnov), Juřičkův mlýn (Leskovec), Lidice, Ležáky, Luka - Javoříčko, Nový Malín, Tršice - Zákřov, zástupci Klubů výsadkových veteránů, příslušníci armády ČR, členi Českého svazu bojovníků za svobodu, Klubu českého pohraničí, Valašského odbojového spolku a další. Tradičně se zúčastnili komunisté včele s Romanem Ramachem - předsedou krajského výboru Zlín a členi dalších politických stran.

 Na vzpomímkovém shromáždění si připomněli 79. výročí tragédie z 23. dubna 1945, kdy došlo vypálení domků zdejších občanů a jejich povraždění příslušníky německého speciálního oddílu HG ,,Josef“.

   Na Valašsku koncem roku 1944 po příchodu partyzánů 1. čs. brigády Jana Žižky ze Slovenska  do Moravskoslezkých beskyd  vzrůstala aktivita domácího odboje za spolupráce se sovětskými partyzány. Místní obyvatelé také v Prlově je čím dále více podporovali. Němci proto posílali i do Prlova a okolí svoje agenty a vojenské jednotky, aby pročesaly okolní lesy a paseky. Na jaře 1945 provedli partyzáni přepad ustupující  vojenské kolony a zajali dva maďarské důstojníky a nechali je v opuštěných domcích na pasekách (samoty u lesa).Ti však později uprchli do Vizovic na německé velitelství a tam vše udali.

V pondělí 23. dubna 1945 ráno byl Prlov obstoupen německými vojáky, kteří zahnali místní občany do hospody. Brzy přijelo vojenské auto, odkud vystoupili  utečený maďar a bývalý partyzán - zrádce A.Oškera v německé uniformě a ten zadržené obviňoval z podpory partyzánů. Ti, na které ukázal, byli podrobeni výslechu a mučení. Ostatní muži byli hnáni pod bodáky do Pozděchova a tam střeženi. V Prlově podpálili Němci první chalupu a v ní uhořeli  první oběti. Celkem bylo vypáleno osm chalup těch,  kde se partyzáni  nejvíce zdržovali. Tři prlovští partyzáni  byli po mučení oběšeni, jeden zastřelen a 19 upáleno. Vesnice byla vyrabována  a dobytek odvezen do Vizovic. Muži v Pozděchově byli propuštěni s výstrahou, že jestli padne v Prlově jediný výstřel, že udělají s Prlovem to, co udělali s Lidicemi.

  Za statečnost občanů v době národní poroby v této těžké době byla obec Prlov vyznamenána Československou cenou míru, Řádem Rudé hvězdy a titulem ,,Partyzánská obec“.

Fotogalerie

Autor: 
Josef Nesvadba
Zdroj: 
člen OV KSČM Zlín