Blahopřání všem ženám k jejich svátku

8. 3. 2020

Jménem Krajského výboru KSČM Zlínského kraje blahopřeji všem ženám, maminkám, babičkám, prababičkám ale i všem ostatním, k tomuto významnému mezinárodnímu svátku.

Chci se připojit k poděkování, za Vaši obětavou práci, za radost a pohodu, kterou kolem sebe rozdáváte. Ať máte i nadále dostatek sil, zdraví a elánu, a't Vás neopouští radost ze života, láska a podpora svých blízkých. Přeji Vám život v míru, plnohodnotné postavení ve společnosti a úctu, kterou si uzasloužíte.

S přáním všeho nejlepšího za KV KSČM ZK

Pavel Kroča

Autor: 
Pavel Kroča