Názor účastníka krajské konference k aktuální politické situaci

9. 4. 2022

Současná politická situace v České republice odpovídá kvalitám aktivní činnosti politických stran ve spektru dění , kdy po výsledku parlamentních voleb v loňském roce , levice zcela propadla (čím asi ?) a voliči  se přiklonili díky propagandě (ala americké šou)  k pravicovým slibům a to ještě netušili co je čeká .Nástup legislativou nastrojené léčky s 5-ti koaličním seskupením , které i dál existuje v samotném parlamentu v rozporu s pravidly např. o existenci poslaneckých klubů s tím že poslanecké kluby sestavují jednotlivé strany v souladu s procentem hlasů  a nikoliv koalice SPOLU. Dále pak pak také nedemokratické obsazení vedení poslanecké sněmolvny bez zastoupení opozice a tím ve všech dalších jednání je připuštěna výhoda v rozhodování ke škodě většínové nevolené základně voličů.

Už to že vedení sněmovny bylo svěřeno koalici spolu na místo vítězi voleb s vyšším procentem hlasů je cíleným záměrem dosažení podstatné změny . Tento manévr již v komunálních volbách vyřadil v mnoha obvodech vítěze místních voleb z vedení v daném místě. Argument je jednoznačný  , voliči si neváží vize srovnání životních podmínek většinové společnosti , programovou nápravu doslova zločinů pravice od převratu v roce 1989 , kdy se nechali obelhat pravicovými a kdovíjak nasměrovanými idejemi zůčastněných stran , kdy jediným cílem bylo zbavit vedoucí úlohy KSČ , levici jako takovou , co nejvíce ji oslabit a zcela zvrátit za významné podpory zahraničních agentur chod dějin v ČSSR. To že pátou kolonou změny politického dění byl prognostický ústav , to snad už pochopil každý , odtud došlo k zásadnímu rozkladu socialistického systému s následky které přetrvávají dodnes.

Velmi nizkou strategickou aktivitou v loňském roce u parlamentních voleb propadla celá levice. To je fakt , který bohužel nenabízí žádnou alternativu , nemá ve své podstatě ani strategii proti úderu , kterým by lidem v ČR mohla otevřít oči a na argumentech prokázala , že k životu potřebujeme něco víc než přežívání ve stínu zbohatlíků, závist k jejich úspěchu a potýkání se s diktátem peněz , které dusí jakoukoliv revolučnost , pokrok , národní hrdost a aktivitu obyvatel ČR. Navozený chaoz do životu skutečně pracujících i popírání zásluhy seniorů na vybudování toho co zn.Czechoslovakia proslavilo , co si mohli strategičtí ekonomové nachystat na rozprodání "šikovnějším" jak z řad těch "u komunistů" za přímé pomoci za větší podíl mafio skupin po roce 1989. V současné době nám (obyvatelům dnes už jen Česka ) už mnoho v naší zemi nepatří včetně zašantročeného státního pokladu. Už není naše měna kryta zlatem , jsou to jen papírky , kryté dluhopisy , které způsobí jen další krachy a exekuce a nejen jednotlivcům , ale i ČR.

Komunistická strana Čech a Moravy , je natolik v depresi , bez aktivního programu , že i historická základna nejen že vymírá , ale i sympatizanti nás opouštějí a jdou za labutí písní nepodložených slibů i když ekonomicky se tato republika propadá do dluhů jaké nemají obdoby nejméně za 100 let. KSČM je mimo poslaneckou sněmovnu. Ve vedení není nejen programově záchranný program , pouze snad jen program přežití , dobrovolnost a sebeobětování za ideu strany už můžeme v nostalgii hledat jen u stařečků a babiček. Mladší generace je za své jiné názory šikanována a pracovně diskriminována.

Za 32 let byly vychovány generace v mnoha případech se zdá zcela jinak myslících občanů (dnes už jen ) Česka , kterým je zcela "šumafuk" v této zemi hlavně , když mají nějakou práci , nezajímá je ani komunita obyvatel ČR , ani rodného města , obce , čtvrti ba ani spolubydlících v paneláku nebo souseda na vesnici. Chtějí pouze žívočišně prožít dny svého života, mít lepší auto,bydlení,barák či atraktivnější maželku , dětí (to už ani tak moc ne). Každý musí mít "školu" prostě papír o jejim absolvování bez ohledu na její obsah , náplň , přínos (hlavně kolik to bude sypat) či použitelnost v životě a už vůbec přínos pro společnost a stát. Ani si nepřipouštějí , že čím vyšší vzdělání , tím by měli tomuto státu být užitečnější a také mít vyšší výkony. Jdou za každým kdo jim "slíbí" lepší podmínky. Naopak je cílem posadit se co nejvýš a dělat co nejméně , s heslem "když nic neděláš , nic nepokazíš , když nic nepokazíš jsi dobrý pracovník na svém místě" a aparáty bobtnají.

Již kdysi dávno jeden strateg řekl: "mášli nepřítele a nemáš na to ho zničit přímo, zaměř se na jeho děti , jejich výchovu , nauč je uvažovat jinak , vnímání svobody a demokracie včetně lidských práv jim postav tak , že začnou se s pohrdáním dívat na své prarodiče, své rodiče , ale také na své sourozence , protože tito všichni  z jejich podhledu omezují jejich růst a možnosti zbohatnutí." A to se bohužel systémově vzdělávacímu systému od roku 1989 vcelku podařilo.

Současná politická situace – je natolik nepřehledná , že hledat pravdu v konání jednotlivých subjektů je téměř nemožné. Ani na území EU neexistuje "arbitr" jehož stanovisko by bylo skutečným a pravdivým kritériem poskytnutých informací o skutečném stavu. Propaganda se živí vzájemným obviňování , pomluvami , falešnými zprávami i fakty , které jsou postaveny na dezinformační kampaní podle toho kdo si ji zadá.

Ať už se týkalo doznívající pandemie C19 , která byla postavena na strachu lidí , na celosvětovém zdravotnickém problému , který nebyl a není vysvětlen pouze interpretovány příčiny jednotlivých pochybení nejen v laboratořích a jejich pokusech i na lidech , což se v určité fázi vymklo kontrole a chaoz ve světovém zdravotnictví nastolil pandemickou situaci s tisící mrtvými , přesto ,že léky existovaly , včasnou prevencí i léčbou šlo zachránit tisíce životů ,ale společnost už nebyla na tento stav připravována (zlikvidovány sklady CO , organizační složky a výcvik obyvatelstva). Vyvýjené vakciny náhle představené , nebyly řádně testovány a přesto  ty dobře informované společnosti na nich vydělali milardy i ve střetu zájmu s přímou vazbou na vedení EU. Různé mutace se pohybují světem bez reálného vyhodnocení , celý problém se upozadil a po letech je zde střet politických struktur Ruska a Ukrajiny kde je bez vyhlášení války skutečný válečný stav i když Rusko agresi popírá a označuje vpád na území Ukrajiny za preventivní vojenskou operaci k ochraně zájmů Ruska i světa kdy na území Ukrajiny narůstá nacistický charakter státního zřízení , jsou ohrožovány Ruskem uznané (Doněcká a Luhanská lidová republika a Krym ) části území po jejich vymezení se z území Ukrajiny , kde hlavním důvodem je ochrana rusky mluvícího obyvatelstva , které se v referendu přihlásilo k Rusku.

Tento konflikt původně označen za speciální vojenskou operaci , přerostl svým rozsahem v regulerní válku i když ji nikdo nevyhlásil. Je to spíš nájezd vojenských jednotek , napadení základen,skladů,laboratoří a dalších cílů , které podle terminologie Ruska ho ohrožují .  Hlavním cílem je však zajištění,vytvoření neutrálního náraznikového pásma k ochraně zájmů Ruska v podmínkách rozdělení světa po 2SV , kdy země kolem USA mají jiné plány a cíle. Je odsouzení hodné , že trpí civilní obyvatelstvo, v místě bojů je spousta mrtvých civilistů , zborcených objektů , obrovské ztráty na technice (vrakovaných na území střetů). Vzhledem že jsou ztráty i průběh střetů vykládán odlišně , je podezření ze zpáchání celé řady válečných zločinů na obou stranách a prezident Ukrajiny vyvolává po stále větším nasazení a poskytnutí nejmodernějších  bojových zařízení , tanků , letadel, Toto vše vyžaduje po EU i vyzývá USA k nasazení vojenských zařízení do obranných bojů , či odvrácení slabin tohoto boje je reálné nebezpečí že tento konflikt může přerůst ve 3.SV.

Součástí tohoto konfliktu je i exodus válečných uprchlíků , který ve své hlavní vlně ani nebyl z míst válečného konfliktu ale z míst kde se neválčí. Vzhledem k tomu že se jedná o cca 4 mil.obyvatel Ukrajiny , je to uprchlická vlna zatěžující okolní země , kde však vlna humanitární solidarity zatím převažuje následná řešení a opatření s kterými se příjmové zeme budou muset vypořádat.

Velmi nepříjemnou je z pohledu humanitární pomoci běžencům  , je stav kdy státy Evropy masivně kromě humanitární pomoci začaly zásobovat Ukrajinu zbraněmi , kde však masivním poskytnutím těžké techniky (tanků) ze strany ČR , tak naše vláda toto nadstandardní rozhodnutí zavedlo ČR do válečného dění s tím , že jsou možná odvetná opatření. Již samá politika evropských sankcí a přihlášení se k nim ovlivnilo zdražení celé řady potravin i technické infrastruktury. Všichni jsme pocítili zdražení nafty a benzínu , skokově narostly ceny potravin i realit. Tento stav výrazně obnažil cenovou rozdílnost oproti např.Německu či Francii kdy reálné mzdy v Česku jsou i 3x nižší než v ostatních státech EU , která tento rozdíl i když prohlašuje rovnocené partnerství nemá ani zájem řešit a zatím vlastně rozvrátila hospodářství Česka a rozprodej či likvidaci průmyslu v ČR.

Autor: 
František Jordák